Zaznacz stronę

O mnie

Nazywam się Aneta Starczewska, od czerwca 2011 roku jestem rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe numer 5223, nadane przez Ministra Infrastruktury.

Jestem członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach oraz członkiem i sygnatariuszem Śląskiego Instytutu Monitoringu i Analiz Rynku Nieruchomości IMARS.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w wycenie nieruchomości.

Przedmiotem moich wycen oprócz wielu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych były nieruchomości oraz inne składniki majątku przedsiębiorstw różnorodnych i specjalistycznych branż, także przemysłu ciężkiego, w tym kopalń, hut i rafinerii.

Realizuję wyceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych, przedsiębiorstw, korporacji, organów administracji publicznej.

Polecam swoje usługi w zakresie wyceny nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomościami – służebności, użytkowania oraz innych ograniczonych praw rzeczowych związanych z nieruchomościami, określenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz dotyczących oszacowania rynkowej stawki czynszu.

Znajdując się na liście uprawnionych rzeczoznawców majątkowych Związku Banków Polskich oferuję Państwu swoje usługi w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banku i innych instytucji finansujących inwestycje.

Jestem biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.

Wykonuję także inne opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku, efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju, skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora.
Sporządzam także opracowania dotyczące ustalenia wartości innej niż rynkowa np. odtworzeniowej, ubezpieczeniowej, godziwej.

Pragnę zaoferować również swoje usługi w zakresie wyceny innych składników majątku niż nieruchomości- maszyn, urządzeń, wyposażenia.
Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach branżowych. Posiadam obowiązkowe ubezpieczenie OC Rzeczoznawcy Majątkowego.

Zapraszam do kontaktu i współpracy osoby oraz instytucje, które potrzebującą uzyskać informację o wartości nieruchomości oraz innych składników majątku. Oferuję obsługę na najwyższym poziomie, profesjonalizm oraz gotowość podjęcia się wyceny w dowolnym miejscu i dla dowolnego celu.

Zapewniam rzetelność, szybkość i terminowość wykonywanych usług oraz konkurencyjne ceny.
Pragnę przyczynić się do Państwa sukcesu.

Spotkać się to początek; zgodzić się to postęp; pracować razem to sukces.
Henry Ford

Oferta

Wykonuję wyceny nieruchomości:

 • komercyjnych: biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych, produkcyjnych, specjalistycznych,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących przedmiot prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub innymi,
 • gruntowych niezabudowanych,
 • rolnych.

Ponadto wykonuję:

 • wyceny środków trwałych dla potrzeb podatkowych i bilansowych,
 • analizy rynku nieruchomości,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • wyceny poniesionych nakładów,
 • analizy opłacalności inwestycji.

Wyceny sporządzam dla celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży,
 • ustalenia stawki czynszu najmu/dzierżawy,
 • ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności gruntowej, osobistej , przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • ustalenia wartości ograniczonych praw rzeczowych,
 • ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do spółki (aportu),
 • ustalenia wartości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności banków lub innych instytucji,
 • ustalenia wartości dla celów ubezpieczeniowych,
 • ustalenia wartości w postępowaniach administracyjnych, w tym na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych oraz ustalenia oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
 • ustalenia wartości w postępowaniach skarbowo- podatkowych
 • ustalenia wartości dla księgowych sprawozdawczości finansowej
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji i/lub ubezpieczenia,
 • postępowań sadowych: zniesienie współwłasności nieruchomości, podział majątku dorobkowego lub spadkowego, podział nieruchomości, ustalenie wartości przedmiotu sporu.

 

W swojej ofercie posiadam także:

 • wycenę maszyn i urządzeń
 • wycenę wyposażenia
 • inwentaryzacje budynków i lokali (pomiar powierzchni, wykonanie rzutów).